Projekti

Internacionalizacija diplomskih studijskih programa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu

INTERNACIONALIZACIJA DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SPLITU
BROJ UGOVORA: UP.03.1.1.02.0037

KORISNIK PROJEKTA:
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

PARTNERI NA PROJEKTU:
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Mediteranski institut za istraživanje života, Oracle Hrvatska d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt je usmjeren na razvoj i uspostavu četiri diplomska studija na engleskom jeziku: Astrofizika i fizika elementarnih čestica; Fizika okoliša; Molekularna biologija te Podatkovna znanost i inženjerstvo. Korisnik će zajedno s Partnerima povećati kvalitetu i konkurentnost u obrazovnom segmentu i ojačati interne kapacitete za provedbu studijskih programa na stranim jezicima.

CILJEVI PROJEKTA:
Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz povećanje broja studijskih programa na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Izvedeni studijski programi Astrofizika i fizika elementarnih čestica i Fizika okoliša
Razvijeni studijski programi Molekularna biologija i Podatkovne znanosti i inženjerstvo te predani u postupak inicijalne akreditacije
Nabavljena nastavna oprema i literatura
Provedena edukacija nastavnika s ciljem usavršavanja jezičnih i stručnih kompetencija
Održane promidžbene aktivnosti
 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
1.780.928,91 kuna

 

BESPOVRATNA SREDSTVA EU: 1.780.928,91 kuna, 100 % sufinanciranje

FOND: Europski socijalni fond, financijsko razdoblje 2014.–2020.

POZIV: Internacionalizacija visokog obrazovanja UP.03.1.1.02

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: Od 12.10.2018. do 11.10.2021.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, prodekanica za znanost, 091 5107934 viljemka@pmfst.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice: www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

More links

Name:
Email:
Subject:
Message:
x