Projekti

3D Visualization in Natural Sciences

3D Visualization in Natural Sciences

Autor Josip Perić za osnovnu ideju rada uzima razvoj 3D animacije koja se sustavno može koristiti kao primjer potrebe znanosti prema "osvježavanju" novijim i kvalitetnijim pristupom u vizualizaciji. Takav proces, u kakvom se razvija i poboljšava dizajn vizualizacijâ znanstvenih rezultata, izravno može upotpuniti kako sâmo znanstveno istraživanje tako i u konačnici obrazovanje, budući da je vizualni materijal nerijetko i nezaobilazna komponenta metodologije i znanstveno-istraživačkog i pedagoškog rada. Aktualna animacija, koju ćete imati priliku vidjeti na izložbi, ima fokus na otkriću i funkciji kromosomskih krajeva - telomera, kao i na njihove osobitosti i važnosti u našem svakidašnjem životu.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x