Projekti

Istraživanje biologije starenja i bolesti povezanih sa starenjem na MedILSu

BROJ UGOVORA: KK.01.1.1.09.0034

KORISNIK PROJEKTA: Mediteranski institut za istraživanje života - MedILS

KRATKI OPIS PROJEKTA: Provedbom ovog projekta institut MedILS pripremit će cjelokupnu projektnu dokumentaciju potrebnu za ulaganje u IRI infrastrukture korištenjem koje će uspješno vršiti sva istraživanja predviđena petogodišnjim planom istraživanja. Dokumentaciju čine projekt opreme i studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi. Nadalje, projektom će se provesti radionice kojim će se doprinijeti horizontalnim aktivnostima.

 

Svrha projekta je osigurati unaprjeđenje znanstvenih kapaciteta na području Republike Hrvatske.

Glavni cilj projekta je uspješno pripremiti i razviti projektnu dokumentaciju za ulaganje u IRI infrastrukturu za potrebe istraživanja znanstvenika instituta MedILS.

Glavni rezultat projekta je „Uspješno pripremljena cjelokupna projektna dokumentacija za provedbu IRI infrastrukturnog projekta“.

Mediteranski institut za istraživanje života (MedILS) osnovan je 2003. godine kao neprofitni istraživački institut u cilju razvoja vodećeg međunarodnog centra izvrsnosti u području prirodnih znanosti. Osnovne aktivnosti instituta uključuju provođenje multidisciplinarnih istraživanja, kombinirajući stručnost i iskustvo vrhunskih renomiranih znanstvenika u područjima stanične biologije, biokemije, nano-biologije, neuroznanosti i genetike, stvarajući tako nova znanja i kompetencije u tim područjima. Osim istraživačkih aktivnosti, MedILS također organizira različita znanstvena događanja u cilju promocije znanosti i diseminacije novih znanja i rezultata istraživanja znanstvenika MedILS-a i drugih partnerskih, domaćih i međunarodnih institucija.

 

Projektom se planira pripremiti sva nužna dokumentacija kako bi se institut pripremio za ulaganje u IRI infrastrukturu kojom će se omogućiti vršenje svih istraživanja predviđenih planom istraživanja. Naime, sva oprema identificificirana je prema zahtjevima istraživačkih grupa i platformi, a sve sa svrhom omogućavanja provedbe istraživanja.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 473.201,92 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA EU: 348.261,12 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program Konkurentnost i kohezija

POZIV: „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ (referentni broj: KK.01.1.1.09)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: Od 3.5.2021. do 2.5.2022.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Jelena Ružić, vd ravnatelj, jelena.ruzic@medils.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice: www.strukturnifondovi.hr

Poveznice

Name:
Email:
Subject:
Message:
x