News

Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje do 2020. godine

EURAXESS Croatia

Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje do 2020. godine

Dragi Euraxess kolege,

s radošću vas obavještavamo da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na čelu s novom ministricom prof. dr. sc. Blaženkom Divjak, usvojilo novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje do 2020. godine, krovni strateški dokument Euraxess mreže u Hrvatskoj i podloga za sve naše aktivnosti!

Cilj Akcijskoga plana je olakšati dolaznu mobilnost, poboljšati radne uvjete za hrvatske i za strane istraživače, stvariti bolju pripremu hrvatskih istraživača za međunarodnu i međusektorsku mobilnost, te olakšati međusektorsku suradnju i mobilnost u Republici Hrvatskoj.

Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine:

- prepoznaje prepreke u međunarodnoj te u međusektorskoj mobilnosti istraživača,

- predlaže mjere za uklanjanje prepreka te povećanje i ubrzanje mobilnosti istraživača te

- naglašava važnost mobilnosti istraživača za razvoj znanosti i istraživanja, a time i oporavak gospodarstva.

Sukladno navedenome, Akcijskim planom predviđena je provedba pet mjera:

- Zapošljavanje stranih istraživača na znanstvenim i znanstveno-nastavnim radnim mjestima, 

- Unaprjeđenje radnih uvjeta istraživača,

- Omogućavanje lakšeg reguliranja privremenoga boravka stranih istraživača,

- Daljnji razvoj sustava potpore za mobilnost istraživača,

- Poticanje međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske mobilnosti istraživača.

Važno je naglasiti kako su Akcijskim planom za mobilnost istraživača prihvaćene i najnovije preporuke EU-a koje je posebno odnose na mlade istraživače (Bratislava Declaration of Young Researchers, Salzburška načela te, Načela za inovativnu izobrazbu doktoranada).

U izradi AP sudjelovao je i Odjel za mobilnost istraživača pri AMPEU.

 
Više informacija na linku MZO.
 
Vaš EURAXESS Croatia!

Documents to download

More links

Name:
Email:
Subject:
Message:
x